Header formulari d'inscripció per entrar a la familia de la Penya

Formulari d’inscripció per ser soci i pertany a la família de la Penya

Formulari d'inscripció per ser soci i pertany a la família de la Penya

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

S’ha d’omplir el formulari d’inscripció per ser soci de la gran família de la Penya Motorista l’Esquirol i gaudir de espectaculares sortides en moto.

Separator
Autoritzo la inclusio de les meves dades personals al fitxer de soci de la Penya motorista l'Esquirol que seran tractades unicament i exclusiva per donar efectiva a aquesta finalitat.
Separator

QUOTA ANYAL SOCI 40€

Separator

REGLAMENT DE LA PENYA

Les sortides que organitza la penya son exclusivament de caràcter turistic i de lleure, per lo que els participants seran responsables en tot moment de les lleis, reglaments i disposicions en vigor en cada pais visitat, aixi com dels seus actes i dels danys que puguin produir, propis o aliens i tenir obligatòriament l'assegurança de la seva motocicleta vigent.

La Penya motorista l'Esquirol proposa una ruta a seguir, no obstant tothom es lliure d'arribar als punts de trobada per la ruta que més li convingui.

En el supòsit que algun cos legal controli algun individu o la seva motocicleta i sigui sancionat per algun motiu, la Penya motorista l'Esquirol eximeix qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

Es demana als conductors de respectar la velocitat, l'entorn natural, els pobles i als vianants, quedant reservat el dret d'exclusiò en cas del seu incompliment.

A efectes del que disposa la llei 15/2005 del 18 de desembre, qualificada de proteccio de dades personals. Totes les dades que ens faciliteu a travès del formulari, passaran a formar part dels fitxers. Les dades personals recollides seran tractades unicament i exclusiva per donar resposta a aquesta finalitat.

El responsable del tractament, es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés no autoritzat d'aquestes dades. Igualment s'informa que el soci por exercir els drets d'accés, oposicio, rectificacio o supressio davant la Penya motorista l'Esquirol. Per a més informació, consultar els nostres articles de Política i privacitat